Where to Get (South Region)

No. Retailer Address Contact Person Phone State City
111. Siddharth Enterprises

Sadanada 9844874100 Karnataka Belgaum
112. A.S. Enteprises

Ibrahim Pathan 9945149959 / 9343711786 Karnataka Haveri
113. Navakar

Parkash 9341084020 Karnataka Bangalore
114. Yasashviny Enterprises

Shivram 9845085290 Karnataka Anikal
115. S.L.V.Communication

Venkatesh K.M. 9900622200 / 9535912619 Karnataka Kanakapua
116. Smart Enterprises

Muzib 9980152791 Karnataka Bellary
117. Shree Nandi Agencies

Gowresh Salimath 9036560319 Karnataka Shahpur
118. Mithra Commn

Mr.Devraj 9739505044 Karnataka Bangalore
119. Sri Sai Distributors

Mr.Balu 9632135556 Karnataka Bangalore
120. Manusree Sales @Service

Mr.Indu 9980873222 Karnataka Nelamnagala